Actievoorwaarden Bolivia Professional

Gratis Werkhandschoenen

 • Ga naar de actiepagina, vul daar de gevraagde gegevens in en verzend het formulier.
 • Binnen enkele weken ontvang je de gratis werkhandschoenen op het adres dat je hebt ingevuld op het formulier.
 • Iedereen met een Bolivia kraskaart of online link kan meedoen aan de actie.
 • De werkhandschoenen kunnen uitsluitend online worden aangevraagd.
 • Per persoon mag eenmaal met de actie meegedaan worden.
 • De werkhandschoenen worden verstuurd zolang de voorraad strekt. Op=op
 • De werkhandschoenen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 • De looptijd van deze actie is van 1 november 2023 tot en met 31 maart 2024 of zolang de voorraad strekt.

 

Cashback actie

 • Aanbieding zijn beperkt tot één aanvraag per bedrijf (dezelfde naam, dezelfde email of dezelfde BIC / IBAN).
 • Per aanvraag kan slechts één factuur en één product worden ingediend.
 • Deelname vanaf 18 jaar.
 • Particulieren zijn uitgesloten voor deelname aan de actie.
 • U ontvangt na goedkeuring van uw aanvraag de cashback binnen 6 weken via bankoverschrijving.
 • Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
 • Enkel de originele kassabon/factuur wordt als bewijs geaccepteerd. Aankooporders, garanties of andere schrijven worden niet als bewijs geaccepteerd.
 • Elke aanvraag onleesbaar of onvolledig, verzonden na de deadline of waarvan de vereiste elementen zijnde aankoopdatum, prijs product inclusief BTW en de tekst van het betreffende product niet zijn omcirkeld, wordt als ongeldig beschouwd.
 • De cashback aanbieding geldt alleen voor de volgende deelnemende producten:
 • Deze cashback actie is geldig voor aankopen vanaf 1 november 2023 tot en met 15 maart 2024.
 • Aanvragen voor de cashback kunnen worden ingediend tot twee weken na einddatum, uiterlijk 31 maart 2024.

 

What the Vakman Eindbaas van de maand

 • Ga naar de actiepagina, laat je verhaal achter, vul de gevraagde gegevens in en verzend het formulier.
 • Elke maand worden uit de ingezonden reacties de leukste inzendingen beloond met een What the Vakman hoodie.
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • Het is toegestaan om meerdere keren deel te nemen.
 • De looptijd van deze actie is van 1 november 2023 tot en met 31 mei 2024.

 

1. Deelname voorwaarden alle acties van Bolivia Professional

1.1 Deelname

1.1.1 Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze acties, mits woonachtig in Nederland. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn. In de specifieke actie kunnen aanvullende voorwaarden zijn gesteld.

1.1.2 Van deelname aan de acties zijn uitgesloten: a) Medewerkers van PearlPaint Group; b) Andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.

1.1.3 Aan deelname aan de acties zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het Internet, geen extra kosten verschuldigd. De deelnemer heeft geen enkele (aankoop)verplichting, anders dan het verstrekken van de benodigde gegevens om gratis artikelen of gewonnen prijzen op te kunnen sturen. Uitzondering hierop is de cashback actie, waarvoor een aankoopbewijs moet worden overlegd.

1.1.4 Door deelname aan de acties verleent de deelnemer aan PearlPaint Group de toestemming om hem/haar informatie omtrent deze acties en andere informatie over de diensten en producten van PearlPaint Group te doen toekomen. Deelnemer heeft het recht deze toestemming in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving per e-mail via de afmeldlink in de email.

1.1.5 Door deelname aan de acties geeft deelnemer, indien hij/zij een prijs wint, PearlPaint Group tevens het recht om zijn/haar naam op de website en/of  social media te plaatsen.

1.1.6 De gegevens die Bolivia Professional in het kader van deze acties verzamelt en verwerkt, worden eigendom van PearlPaint Group en zullen niet voor andere doeleinden dan in artikel 1.1.4 genoemd, worden gebruikt en worden niet aan derden verstrekt, behoudens dienstverleners die in opdracht van PearlPaint uitvoering geven aan deze acties. PearlPaint zal deze gegevens van de deelnemers verwerken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

1.1.7 De winnaar kan tot uiterlijk 3 weken na bekendmaking aanspraak maken op de uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

 

1.2 Vaststelling van de winnaars

1.2.1 Uit alle deelnames wordt door PearlPaint Group de prijswinnaar getrokken.

1.2.2 Niet winnende deelnemers ontvangen geen bericht en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

1.2.3 Prijzen worden binnen zes weken verstrekt aan de winnaars en worden verzonden aan het adres welke wordt opgegeven aan PearlPaint Group.

1.2.4 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.

 

2. Aansprakelijkheid

2.1 Aansprakelijkheid PearlPaint Group

2.1.1 Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. PearlPaint Group garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat haar website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.

2.1.2 PearlPaint Group is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie of uit de door haar te verstrekken prijzen. PearlPaint Group geeft geen garantie op de door haar te verstrekken prijzen, met uitzondering van de standaard productgarantie. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

 

2.2 Aansprakelijkheid derden

2.2.1 Hetgeen artikel 2.1.2 bepaalt, geldt onverminderd voor toeleveranciers van PearlPaint Group cq. de toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/de prijs.

 

3. Slotbepalingen

3.1 Voorbehoud

3.1.1 PearlPaint Group behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave: a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden; b) wijzigingen en verbeteringen op de site aan te brengen of de toegang tot de site te beperken en/of te beëindigen; c) deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

 

3.2 Vragen en klachten

3.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden verzonden naar info@pearlpaintgroup.com.

 

3.3 Toepasselijk recht en forumkeuze

3.3.1 Op deze acties en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

PearlPaint Group

Professioneel advies

Heeft u een vraag over één van onze producten? Stuur een e-mail naar ons of bel de Bolivia infolijn: +31 (0)320 28 53 53. Onze experts helpen u graag verder.

PearlPaint Group

PearlPaint Group ontwikkelt, produceert en levert vloei- en kneedbare merkproducten voor herstellen, beschermen, onderhouden en reinigen. Alle producten zijn ontwikkeld voor specifieke toepassingen in de woon- en werkomgeving, de bouw en de industrie.

Wij werken met een ambitieus en gedreven team aan onze kwaliteitsmerken waaronder Avis Professional®, BICCS®, Bleko®, Bolivia Professional®, De Parel®, Motection®, Rolith Professional®, Trae Lyx® en Verfijn®.

Onderdeel van PearlPaint Group

PearlPaint Group ontwikkelt, produceert en levert vloei- en kneedbare merkproducten voor herstellen, beschermen, onderhouden en reinigen. Alle producten zijn ontwikkeld voor specifieke toepassingen in de woon- en werkomgeving, de bouw en de industrie.

Herstellen

Voor een egaal en strak resultaat van te schilderen oppervlakken is herstel van gaten, beschadigingen, schroefgaatjes en andere oneffenheden van cruciaal belang. PearlPaint Group biedt producten voor de volgende herstelwerkzaamheden:

 • Repareren
 • Vullen
 • Plamuren
 • Egaliseren

Een verf- of laklaag moet goed en blijvend hechten aan de ondergrond. Voor een effectieve reiniging en voorbehandeling van de ondergrond en het oplossen van problemen door bijvoorbeeld vocht, vlekken of roestvorming heeft PearlPaint Group een passend product.

 • Isoleren
 • Reinigen
 • Ontvetten
 • Camoufleren
 • Verdunnen
 • Stabiliseren
 • Ontroesten
 • Gronden

Voorbehandelen

Afwerken

Wil jij je project mooi en duurzaam afwerken? PearlPaint Group biedt producten voor de volgende werkzaamheden:

 • Lakken
 • Beitsen
 • Oliën
 • Waxen
 • Impregneren

Onderhoud en reiniging zijn noodzakelijk voor het in goede staat houden van behandelde oppervlakken en het blijvend en goed functioneren van systemen en gereedschappen. PearlPaint Group biedt producten voor de volgende werkzaamheden:

 • Ontkalken
 • Ontstoppen
 • Koelen
 • Smeren
 • Reinigen

Onderhouden & Reinigen

Herstellen

Voor een egaal en strak resultaat van te schilderen oppervlakten is herstel van gaten, beschadigingen, schroefgaatjes en andere oneffenheden van cruciaal belang. PearlPaint Group biedt producten voor de volgende herstelwerkzaamheden:

 • Repareren
 • Vullen
 • Plamuren
 • Egaliseren

Voorbehandelen

Een verf- of laklaag moet goed en blijvend hechten aan de ondergrond. Voor een effectieve reiniging en voorbehandeling van de ondergrond en het oplossen van problemen door bijvoorbeeld vocht, vlekken of roestvorming heeft PearlPaint Group een passend product.

 • Isoleren
 • Reinigen
 • Ontvetten
 • Camoufleren
 • Verdunnen
 • Stabiliseren
 • Ontroesten
 • Gronden

Afwerken

Wil jij je project mooi en duurzaam afwerken? PearlPaint Group biedt producten voor de volgende werkzaamheden:

 • Lakken
 • Beitsen
 • Oliën
 • Waxen
 • Impregneren

Onderhouden & Reinigen

Onderhoud en reiniging zijn noodzakelijk voor het in goede staat houden van behandelde oppervlakken en het blijvend en goed functioneren van systemen en gereedschappen. PearlPaint Group biedt producten voor de volgende werkzaamheden:

 • Ontkalken
 • Ontstoppen
 • Koelen
 • Smeren
 • Reinigen